นี่คือภาพพิธีเปิดสวนสนุก เฮลโหล คิตตี้ แห่งแรกของ ดูต่อ »