ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแบบนี้หลายคนมาหาอาชีพเสริม เพอ่มรายได้ให้กับครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่สนใจในการทำการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักที่บ้านเรานั้นนิยมทำกันมาก ดูต่อ »