เวลาที่เราเดินทางไปตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่รกร้าง หรือตรอกซอกซอยที่ทรุดโทรม เรามักจะพบกับงานศิลปะบนข้างถนน ดูต่อ »