ความงดงามที่ทุกท่านได้เห็นนี้คือดอกไม้ที่มีชื่อว่า วิสทีเรีย โดยมันได้รับการขนานนมว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดต้นไม้มหัศจรรย์ของโลก ให้ดอกที่ดกหนาเบียดกันมากถึง ดูต่อ »