สัตว์บนโลกนี้บางชนิดก็น่าเป็นห่วงเพราะมันมีความเฉพาะแถมยังถูกล่าจนเหลือน้อยอย่างเช่นเจ้า วิคูน่า หน้าตาแสนน่ารักชนิดนี้ ที่ตอนนี้เหลือน้อยจนน่าเป็นห่วงว่าจะสูญพันธุ์ไปจากโลก ดูต่อ »