ความอัศจรรย์บนโลกใบนี้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ เลนน่ะครับ เหตุการณ์ตามธรรมชาติ สิ่งวที่เหนือความคาดหมายนั้นมีให้เราได้ทึ่งกันอยู่ตลอด ดูต่อ »