ก็ลายมันได้ นี่คือเจ้าวัว Belted Galloway  ดูต่อ »