ที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่นี้คือวัวที่มีความสุดยอดของเขา มันเป็นวัวพื้นเมืองรวันดา คนท้องถิ่นเรียกกันว่า อินยัมโบ ดูต่อ »