ความแปลกประหลาดของธรรมชาตินั้นมีให้เราได้ทึ่งกันอยู่เรื่อยๆ บางครั้งมันอยู่เหนือจินตนาการที่เราจะคาดคิด ไม่รุ้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร อย่างเช่นที่นำมาให้ชมกันในวันนี้ ดูต่อ »