ตั้งแต่เล็ดจนโต เรามักจะถูกสอนให้ล้างมืออยู่เสมอ เพราะผู้ใหญ่กลัวเราจะได้รับเชื้อโรคเวลาไปหยิบของกินเข้าปาก หลายคนเชื่อ ดูต่อ »