ในชีวิตนี้ใครเคยเห็นลูกเห็บขนาดใหญ่เท่าไหร่กันบ้าง แต่ถ้าได้เห็นลูกเห็บก้อนนี้บอกเลยว่าต้องตลึง เพราะนี้คือ ลูกเห็บขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกมา ดูต่อ »