ในยุคสมัยปัจจุบันที่แทบจะไม่มีการจดบันทึกหรือว่าคัดลายมือกันอีกแล้วก็ว่าได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น การบันทึกการเขียนจึงดูเหมือนจะลดน้อยลงตามไปด้วย แต่ว่าการคัดลายมือนั้นก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีมาอย่างยาวนานของไทยเรา ดูต่อ »