อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันนั้นงานศิลปะมีความหลากหลาย ไม่ได้มีแค่ภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้นหรือแค่ภาพถ่ายอีกต่อไป ดูต่อ »