เวลาที่ไปเที่ยวงานวัด ของสิ่งหนึ่งที่มันต้องมีในงานนี้ก็คือ บ้านผีสิง  ด้วยความที่คนเรานั้นมีความเชื่อในเรื่องของวิญญาน ผี ดูต่อ »