สิ่งของบางอย่างก็ถูกออกแบบมา ให้มีมูลค่าสูง มีราคาแพง บ ดูต่อ »