การได้สัมผัสกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รู้สึกดี หากไม่ได้ออกไปว่ายน้ำ เดินป่า หรือแช่น้ำตก ดูต่อ »