นี่คือต้นแบบรองเท้าผ้าใบที่เราใส่กัน อายุ 2,000 ปีจากสมัยโรมันโบราณ

ในช่วงชีวิตวัยรุ่นเชื่อว่าหลายคนจะต้องเคยครอบครองรองเท้าผ้าใบสักคู่อย่างแน่นอน บรรดารองเท้าสุดเท่ห์ที่หาใส่กันในทุกยุคทุกสมัย วัยรุ่นนั้นนิยมกันไม่เสื่อมคลายจริงๆ แต่รู้หรือไม่ว่า ดูต่อ »

The Fire Monkey! รองเท้าผ้าใบที่แพงที่สุดในโลก มูลค่า 140 ล้านบาท

สิ่งของบางอย่างก็ถูกออกแบบมา ให้มีมูลค่าสูง มีราคาแพง บางชิ้นนั้นถึงขนาดว่าแพงที่สุดในโลก ดูต่อ »