บนโลกของเราใบนี้เต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่จัดว่าหายากและเป็นสิ่งเดียวที่มีในโลกซึ่งมูลค่านั้นก็จะมากตามไปด้วย ถือเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะครอบครองไว้เพราะมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆ แถมบางชิ้นยังมีแค่อันเดียวในโลก อย่างเช่น Pontiac ดูต่อ »