ต้องยอมรับกันว่าในปัจจุบันนั้น แนวคิดไอเดียในการประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นก้าวล้ำไปมาก โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ที่มีแนวคิดแตกต่างไปจากกรอบเดิมๆ ดูต่อ »