โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีสีสนสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ตัวเล็กๆ ใต้ผืนน้ำของท้องทะเล หลายชนิดสีสันหลากหลายเดินกว่าจะจินตนาการได้ ดูต่อ »