มะเร็งปอดจัดเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลก และมีผู้ชีวิตด้วยโรคนี้เฉลี่ยปีละ 1.7 ล้านคน ดูต่อ »