เจ้าตัวที่มีท่อยื่นออกจากปากยาวมากๆ นี้มีคือมอธที่อยู่ในสกุล Sphingidae รู้จักกันในชื่อ ดูต่อ »