โลกใบนี้มีสัตว์แปลกอยู่มากมาย หลายชนิดเราก็ไม่เคยพบเห็นเห็นมาก่อน และบางครั้ง มันก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับสัตว์ในเทพนิยาย ดูต่อ »