ในยุคที่เทคโนโลยีเชื่อมถึงกันทั่วทุกมุมโลก ทำให้หลายคนได้เปิดหูเปิดตา ได้ท่องโลกกว้างไปได้ทุกที่แม้จะนั่งอยู่หน้าคอมที่บ้ามก็ตาม แต่ด้วยความก้าวหน้านี้มันก็ทำให้หลายๆ ดูต่อ »