โลกของเราใบนี้เต็มไปด้วยอะไรที่มีนสวยงาม และบางครั้งจังหวะที่ลงตัว ความพอดี ความบังเอิญก็ทำให้เกิดสิ่งที่น่าประหลาดใจหาชมได้ยากดวย ดูต่อ »