เมื่อครั้งยังเด็กๆ หลายคนน่าจะเคยเล่น กระดาษพับ  ที่เรียกกันว่า กระดาษกระดาษทายใจ เจ้ากระดาษที่ซ่อนคำทายเอาไว้ข้างใน ดูต่อ »