โลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความน่าอัศจรรย์ ช่วงนี้หน้าฝน หลายๆ คนได้เห็นน้ำฝนหลังไหลมาชะโลมดิน ดูต่อ »