ที่เห็นกันอยู่นี้เป็นดอกไม้แสนสวยที่พบได้ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และบางส่วนของทวีปเอเชีย  มีชื่อเรียกว่า ดูต่อ »