ตั้งแต่เริ่มเรียนประถม เราทุกๆ คนจะถูกสอนให้พับกระดาษ เป็นเครื่องบินบ้าง ดูต่อ »