ในช่วงนี้หลายๆ ประเทศกำลังเผชิญกับความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทั้งหนาง ทั้งร้อน ดูต่อ »