หลายคนที่ได้เห็ฯภาพของผึ้งตัวนี้จะต้องบอกเหมือนกันว่ามันมีสีที่สวยมาก โดยมันเป็นสายพันธุ์ผึ้งที่มีชื่อว่า Augochloropsis  หรือ ดูต่อ »