หากพูดถึง ผึ้ง เราจะต้องนึกถึงแมลงที่มีเหล็กในพร้อมพิษที่ทำให้ตาบวมปูด บางคนถึงขั้นลาโลกเลยก็มีถ้าแพ้พิษผึ้ง ดูต่อ »