เวลาเข้าห้องน้ำตามสถานที่ต่างๆ เราจะเห็นว่ามีป้ายบอกเพศเอาไว้ ซึ่งดูแล้วก็ไม่ยากอะไร ตามปั๊มน้ำมันทั่วไปก็จะมีรูปการ์ตูนแบบที่เหมือนผู้ชายกับผู้หญิง ดูต่อ »