เจ้าปูก้ามสีม่วงสุดสวยตัวนี้มีชื่อว่า Gecarcinus quadratus หรือ ดูต่อ »