ในยุคที่อะไรก็ฝืดเคือง เศษรฐกิจก็ย่ำแย่แบบนี้ หลายคนนั้นหันมาประหยัดค่าใช้จ่ายกันมากขึ้น ก็ด้วยสภาพปัจจุบันนั้นอะไรๆ ดูต่อ »