ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้เรียกว่า ปลาไหลริบบิ้น (Ribbon eel) ดูต่อ »