ที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้เรียกว่า ปลาไหลริบบิ้น (Ribbon e ดูต่อ »