ปลารูปร่างหน้าตาประหลาดที่จะเป็นฉลามก็ไม่ใช่ กระเบนก็ไม่เชิงนี้เรียกกันว่า ปลาโรนัน (Guitarfishes) ดูต่อ »