ความสวยงามที่ทุกท่านได้เห็นกันนี้คือ Pineapplefish (Cleidopus gloriamaris) ดูต่อ »