นี่คือสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตมันยังไม่ได้แต่ถูกเรียกว่ […] ดูต่อ »