ทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสได้ทำการศึกษาปลาซีลาแคนท์ ด้วยการใช้แสงโพลาไรซ์ตรวจสอบเส้นลายที่อยู่บนเกล็ดปลา วิธีการนี้สามารถบอกอายุของปลาได้เหมือนกับวงปีของต้นไม้ และนั่นทำให้พบว่าปลาชนิดนี้อาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง ดูต่อ »