ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่านี้คือ ปลาช่อนบาร์กา หรือ Barca ดูต่อ »