ภาพที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่านี้คือ ปลาช่อนบาร์กา หรือ B ดูต่อ »