หลายคน่าจะรู้จักกันดีสำหรับเจ้าปลาที่มีชื่อว่า ปลากระทุงเหว เจ้าปลาชนิดนี้มีอยู่ในเขตร้อนแลเขตอบอุ่นทั่วโลก มันสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม ดูต่อ »