หลายๆ สถานที่บนโลกของเรามักจะมีประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อย่างเช่นที่ไต้หวันที่มีประเพณีการล่อปลาด้วยไม้ไผ่ และใช้ไฟจากกำมะถันก่อให้เกิดแสงเพื่อล่อปลาเข้ามาติดกับ ดูต่อ »