หลายคนน่าจะเคยมีความคิดอยากจะเอาสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วกลับมารีไซเคิลให้เกิดมูลค่าขึ้นมาใหม่ ซึ่งหลายๆ ครั้งพบว่ามันไม่ธรรมดา เพราะเมื่อถูกสรรสร้างขึ้นใหม่แล้ว ดูต่อ »