วันนี้เราไม่ได้นำเอาแบบบ้านที่เหมาะจะสร้างไว้อยู่อาศัยกันจริงๆ มาฝากครับ แต่มันเมหาะที่จะเป็นบ้านสำหรับพักผ่อนเพื่อที่จะให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติรอบๆ ตัวมากกว่า ดูต่อ »