ในขณะที่บ้านเรานั้นมีปัญหาเกี่ยวกับราคาพลังงานที่ผันผวนตลอด และก็มีกระแสต่างๆ นาๆ ออกมาเกี่ยวกับการขุดเจอน้ำมันดิบ ดูต่อ »