เป็นโฆษณาขายน้ำผลไม้ของ Kagome ที่มีเทคนิคการถ่ายทำพิเศษ ใช้คลื่นกระแทก(Shockwave) ดูต่อ »