การนอนหลับถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ต่างก็ต้องการเวลาในการพักผ่อน บางชนิดก็นอนกางคืน บางชนิดก็นอนกลางวัน ดูต่อ »