นี่คือพญานกที่เคยมีชีวิตอยู่จริงบนโลกของเรา มันมีชื่อว่า Argentavis magnificens ดูต่อ »