Frillback pigeon หนึ่งสายพันธุ์นกพิราบแฟนซีที่มีความแปลกหายาก

สิ่งมีชีวิตบนโลบกใบนี้มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ และแต่สายพันธุ์นั้นก็จะมีบางเหล่าที่มีความแปลก ความสวยงาม แตกต่างจากรูปร่างเดิมๆ ดูต่อ »